Slide Аплицирајте сега!

Како да аплицирате за брз кредит


Потребни ви се само неколку минути за потполнување на апликацијата.

По пополнувањето на апликацијата, очекувајте да ве контактираме.

 

Кои сме ние?

Финансиско друштво АЛ КОСА ДООЕЛ ШТИП (ФД) е правен наследник на Штедилницата АЛ КОСА АД ШТИП.

Финансиско друштво АЛ КОСА ДООЕЛ Штип е основана во 1999 година како Штедилница АЛ КОСА акционерско друштво од страна на – Фабриката за производство на чевли Баргала ад Штип. Во текот на своето работење бележи позитивни финансиски резултати што придонесе за зголемување на капиталната база.

Со решение на Министерот за финансии бр.13-415/3 од 06.03.2015 година е добиена дозвола за основање и работа на ФД АЛ КОСА АД Штип. По уписот на промената во трговскиот регистар друштвото работи како ФД. На 21.10.2015 година извршен упис на промена и преобразба на ФД АЛКОСА АД Штип во ФД АЛ КОСА ДООЕЛ Штип.
Приоритетна дејност на ФД : 64.19 и Друго монетарно посредување. Со својот професионален однос кон клиентите ФД успеа да обезбеди континуирано учество на финансискиот пазар на овие простори.

ФД е насочено кон изнаоѓање на финансиски решенија, нудејќи различни кредитни производи за физички и правни лица. Преку постојан раст и развој, се стремиме да разработиме и интегрираме иновативни услуги кои ќе бидат во чекор со дигиталниот свет.
Во делот на микрокредитирање ФД е максимално корисно и лесно достапно за секој корисник, нудејќи потполно онлајн аплицирање за кредит, верувајќи дека секој треба да има пристап до средства кога му се најпотребни.
Транспарентоста, флексибилноста и индивидуалниот пристап кој ќе ви го понудат нашите вработени е во насока на изнаоѓање вистинско решение за секој од нашите клиенти.